© 2017-2018 by bind-U

 • Facebook Basic Black
 • LinkedIn Basic Black
 • Twitter Basic Black
0 (212) 912 46 38

Tiyatro ve Drama Yoluyla Liderlik Programı

Eğlenerek, kişisel ve profesyonel gelişim

yaratıcılık ve bereket alanı

Neden binduZONE?

Eğitimin Amacı:

Bu program tiyatro ve drama tekniklerini kullanarak son derece eğlenceli, yaratıcı ve stresten arındırıcı bir süreçle katılımcıların kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.

 

İş Yetkinlikleri ve Tiyatro-Drama

İş gereklilikleri ve tiyatronun getirileri oldukça benzer ve uyumludur.

Tiyatro ve drama öğretisi iş dünyasının gerektirdiği yetkinliklerle birçok alanda benzerlik göstermektedir.

 • İletişim becerilerimiz, vücut dilimizi nasıl kullandığımız, başkalarının vücut dilini ne derece etkin algıladığımız,

 • hitap yeteneğimiz, etkili konuşma ve ikna becerimiz, dinleme yeteneğimiz, topluluk önünde konuşabilme yetkinliğimiz,

 • psikolojik sınırlarımızın farkına varma ve aşabilme yetimiz,

 • diksiyon, artikülasyon ve fonetik yetkinliğimiz,

 • yaratıcılığımız, özgüvenimiz,

 • takım çalışmasına yatkınlığımız,

 • kişiler arası ilişkilerdeki uzmanlığımız vb. birçok yetkinlik tiyatral çalışmaların ve dramanın özünde yer alan ve aynı zamanda iş yaşamımızdaki başarımız için son derece önemli olan değerlerdir.

 

Emeğini, salonu dolduran seyirciyle buluşturmak için sahneye çıkmaya hazırlanan bir ekip düşünün, kimse, birliktelik ve takım ruhunu,  onlardan daha yoğun hissedemez.

 

Kimler Katılmalı: Alışılagelmiş eğitimlerden sıkılmış, eğlenerek ve deneyimleyerek, hem kişisel gelişimine katkı sağlamak hem de liderlik yetkinliklerini geliştirmek isteyen herkes (daha önce tiyatro ya da drama eğitimi almış olmanız gerekmiyor).

 

Günümüz iş dünyasının yoğun beklentileri çalışma hayatının monotonlaşmasına ve yer yer çalışanların işe yabancılaşmasına yol açmaktadır. Sınıflara sıkıştırılmış basmakalıp kurumsal eğitimler bu duruma çare olmadığı gibi olumsuz katkı yapmaktadır.

Bu program, çalışanların,

 • iş yaşamının stresinden biraz olsun uzaklaşıp içlerinde bir yerlerde büyüttükleri sahne hayallerini yaşatmalarını,

 • kendilerini, potansiyellerini hayata daha iyi yansıtmalarını,

 • benzersiz bir takım çalışması deneyimi yaşayarak sahneye birlikte oyun koymalarını,

 • dilerlerse sahneledikleri oyunu bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmelerini,

 • bedensel farkındalık ve zindelik kazanmalarını,

 • iş yetkinliklerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarını,

 • ve bunları yaparken doyasıya eğlenerek iş ve işyerine farklı bir yaklaşım geliştirmelerini amaçlar.


 

Program İçeriği

Temel oyunculuk eğitimini sahne üzerinde, uygulamalı olarak, bir eğitim oyunu üzerinden alan katılımcılar, birkaç ay içerisinde seçkin bir oyunu sahneleyebilecek yetkinliğe ulaşırlar. Bu süreçte zaten tiyatronun özünde olan ve işletmelerin de çalışanlarına kazandırmayı amaçladığı çok önemli kurumsal yetkinlikler de edinirler.

 

 • Ses Yetkinliği:

Doğru Nefes Alma, Doğru Vucut Duruşu, Diksiyon, Artikülasyon, Ses Atma

 • Beden Yetkinliği:

Beden Dili Farkındalığı, Postür, Mimik, Jest, Mizansen, Tempo, Ritm

 • Bilişsel Yetkinlik:

Beden Farkındalığı, Dramaturgi, Algı, İletişim, Transaksiyonel Analiz, Hitabet, İmaj Yönetimi, Alt Skor, Psikolojik Sınırları Aşma, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi

 

Eğitim Çıktıları ve Kazanımları:

 • Kendi motivasyon süreçlerini anlama ve yönetme

 • Topluluk önünde konuşma, hitabet yetkinliği ve kendini ifade edebilme becerisi

 • Takım ruhunu ve dinamikleri anlama, birey ve takım halinde hareket edebilme

 • Etkili konuşma, sunu, ifade ve ikna becerileri

 • Vucut dilini etkin kullanma ve doğru algılama yetisi

 • Etkin çatışma çözme ve müzakere becerileri

 • Yaratıcı, hızlı ve analitik problem çözebilme ve karar alabilme yetkinliği

 • İnsanı bir psikolojik süreç olarak algılama ve yönelişlerini anlayabilme

 • Etkin dinleme, örgütsel dinamikleri anlama ve yönetebilme yetkinliği

 • Grup içinde liderlik ve motivasyon farkındalığı

 • Bedensel ve bilişsel farkındalık, kendi potansiyelini keşfetme

 • Algı, iletişim ve kişiler arası dinamikler farkındalığı

 • Daha sağlıklı ve zinde bir beden

 • Zaman ve stres yönetimi yetkinliği

 • Ve hepsinden önemlisi insanları daha yakından tanımak, güzel anılar biriktirmek, kaliteli vakit geçirmek, eğlenmek ve kişisel gelişimimize katkı sağlamak.

 

Farkımız: Eğitim anlayışımız deneyimleyerek ve eğlenerek öğrenme üzerine kurulu ve bu alandaki en önemli farkımız bu programı hem tiyatro ve drama konusunda hem de örgüt psikolojisi ve kurumsal eğitim alanında uzmanlığı olan ve iki alanın kesişimlerini çok iyi yakalamış eğitmenlerimizle yürütüyor olmamızdır.