© 2017-2018 by bind-U

  • Facebook Basic Black
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black
0 (212) 912 46 38

Agile Takım Koçluğu

Forming, storming, norming, performing

Organizasyonel davranış biçimlerine bakıldığında agile takımlar kompleks evrimleşebilir sistemler olarak görülmektedir. Kollektif bilinç oluşturup kendi kendine organize olabilen bir takımın ortaya çıkması için takımlar çeşitli aşamalardan geçmektedir. Bunlar oluşma-şekillenme (forming),  geçiş (storming/transition), norm oluşturma (norming) ve çalışma (performing) evreleridir. Bir takımın çalışma evresine ulaşabilmesi ve bu evrede kalabilmesini sağlamak için farklı liderlik seviyeleri gerekmektedir.

 

Bind-U olarak yapacağımız koçluk ile takımların yanında yer alıp; oluşma-şekillenme evresinde yaşayacağı kaygılar için destek olacak, geçiş sırasında ortaya çıkan çatışmaları takımın kendi kendine çözmesi için yönlendirecek ve takımın kendi kurallarını koyarak norm oluşturma ve çalışma seviyelerine gelip kendi kendini organize edip geliştirebilen ve iyileştirebilen takımlar haline gelmelerini sağlayacağız.

 

Takımımız daha önce farklı sektörlerde ürün ve takım yönetimi ile ilgilenmiş ve birçok durumu yaşayıp çözüme kavuşturmuş kişilerden oluşmaktadır. Bind-U’nun koçluk yaklaşımı ile takımlara sadece çözümler bulmayacak aynı zamanda koçluk yaparak tüm bu aşamalarda farkındalık kazanmalarını sağlayıp kendi çözümlerini üretebilmelerini sağlayacağız.

  • Pilot takım seçimi ve başlangıç

  • Agile pratiklerinin anlatılacağı eğitimler

  • Lean startup ve ürün yönetimi eğitimleri

  • Takım başarı metriklerinin oluşturulması

  • Takım ölçme ve izlemesi ve sürekli iyileştirme raporu 

  • Liderlik yetkinlikleri geliştirme programı

  • Takım koçluğu devri

yaratıcılık ve bereket alanı

Neden binduZONE?