© 2017-2018 by bind-U

 • Facebook Basic Black
 • LinkedIn Basic Black
 • Twitter Basic Black
0 (212) 912 46 38

AntiPattern adı: Nutuk atan Scrum Master

February 14, 2018

 

Sınıflaması: Davranışsal

En çok görüldüğü ölçek: Takım

Refaktör edilmiş çözümün adı: Hizmetkar lider olan Scrum Master

Rafactör edilmiş çözümün tipi: Fasilitasyon

Ana nedenleri: Ego, cehalet/bir haber olma

Dengelenememiş güçler: Delegasyon ve otorite yönetimi

Anektod olarak kanıtı: “Son üç gündür bu iş ilerlemiyor, Deniz bu akşam mesaiye kalıp bu işi bitirmeni bekliyorum!!!”

 

Nedeni: Agile dönüşüm sonrası proje yöneticilerinin, çeviklikle ilgili istekliliğine bakılmaksızın Scrum Master yapılması ile ortaya çıkmaktadır. Özellikle proje yöneticisinin anne-baba benlik durumunda davrandığı, diğer takım üyelerinin de çocuk benlik durumunu sürdürdüğü durumdur.

 

Antipatternin genel formu: Özellikle günlük olarak sabah yapılan 15 dakikalık toplantılarda karşılaşılan bir durumdur. Bir gün önceden birikmiş olan işlerin ve sorunların sabah Scrum Master tarafından anne-baba benlik durumu içerisinde uzun konuşmalar şeklinde aktarılması ve toplantının uzaması ile sonuçlanır. Bu toplantılar takımın birbirini beslediği ve sorunları birlikte çözdüğü bir toplantı olmak yerine, çıkan sorunlara proje yöneticisi tarafından birilerinin atandığı ve takım üyelerinin bildirildiği bir toplantıya dönüşmekte ve gerçek amacını kaybetmektedir.

 

Semptomları ve sonuçları:

 • Takım sorunların aktarılmasını bekler, kendi kendine konuşmaz

 • Takım stres altında hisseder ve sorulara karşılık gelecek en politik üstü kapalı cevabı bulmaya çalışır

 • Takım içinde kişilere odaklanan konuşmalar sonrası takım saflara ayrılabilir ve takım fonksiyonunu kaybeder

 • Scrum Master’in kişilere odaklanması sonrası, takım içinde genel bir iletişim tarzı oturabilir ve takım hedefi yerine kişi hedeflerine odaklanan bir kültür oluşabilir.

 • Takımın yüksek performansı yerine kahramanların yaratılmasına odaklanılır, takım içi öz öğrenme kaybolmuş olur

 • Herhangi bir yönetici olmadığında toplantı yapılmaz

 • Takım üyeleri günlük toplantının asıl nedenini bilmez, kaybeder, yapmak istemez ve sonunda toplantı yapmayı bırakır

Tipik nedenleri:

 • Scrum Master hizmetkar liderliğin tanımını bilmemektedir

 • Takım hedefleri doğrultusunda çalışma mevcut değildir

 • Takım günlük toplantıların asıl nedenini bilmemektedir

 • Bireysel performans ön plandadır:

  • Çözüm üretmektense, sorumluyu bulmaya odaklanılır

  • Kişisel suçlamalar ortaya çıkar

  • Takım içi güç dengesi çatışmaları olur

  • İşler bireyler üzerinde birikmeye başlar, paylaşım azalır

Refaktör edilmiş çözümü:

Scrum Master hizmetkar lider olarak davranış sergilediğinde, yapacağı fasilitasyon ile:

 • Takımın ilerlemesini engelleyecek konularda önlem almaya ve takıma yardımcı olmaya odaklanır

 • Takım içi çıkan çatışmalara çözüm bulmaya ve ortamı uzlaşmacı benlik durumuna çekmeye çalışır

 • Bireysel güçlerdense takım performansı ve odağı için takıma koçluk eder. Böylece ;

  • Takım olma farkındalığı kazanılır

  • Takımda güven ortamı oluşur

  • Takımda başarma isteği artar

  • Takımda özyönetim mekanizmaları gelişmeye başlar

 • Takım içi iletişimi ve açıklığı arttırmak için uğraşır

 • Takımın kendi içinde birbirini beslemesi ve öz öğrenmeyi sağlaması için yardımcı olmaya çalışır.

 

Koçluk örnekleri:

Scrum Master’ın hizmetkar lider ve takım ortak hedef için çalışma değerlerini kazanamamış ise Koç’un desteği ile yukarıda bulunan özelliklerin takıma ve Scrum Master’a kazandırılması gerekmektedir.

 

Örnek olarak verilebilecek durum Koç’un bir süre Scrum Master olarak rol model olması ve günlük toplantılara katılması ve birebir toplantılar sırasında takımın Scrum Master’a yönelerek yaptığı konuşmaları kendi arasında yapması için yönlendirmesidir. Böylece takım birbirini dinlemeye başlayacak ve iletişim şekli değişip ortak hedef duygusu yaratılabilecektir.

 

Bağlantılı antipatternler: Aşağıda bu antipatternin benzeri olanlar listelenmiştir. Gelecek yazılarımızda bunlardan bahsedeceğiz:

 

Günlük statü toplantıları

Nutuk atan Product Owner

Geveze takım üyesi

Asenkron girişli/ çıkışlı günlük toplantı

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

What's important

Kurum içi girişimcilik, challenge-U MeetUp

April 5, 2018

1/4
Please reload

Latest Posts

February 26, 2018

February 8, 2018

January 26, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Follow us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square