© 2017-2018 by bind-U

  • Facebook Basic Black
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black
0 (212) 912 46 38

Kurum içi girişimcilik, challenge-U MeetUp

April 5, 2018

Günümüzün oldukça hızlı dönüşen dinamik dünyasında büyük ve hantal olan her şey ne yazık ki yitip kaybolmaya mahkum... 

 

Hızla değişen bu çevrede genç, dinamik, çevik olan girişimler gün geçtikçe daha fazla hakimiyet kazanmakta. Global Fortune 500 listesine baktığımızda; 1955 yılından beri listede olan sadece 60 şirket görüyoruz. Bir başka deyişle 50’li yıllarda dünya devi olan şirketlerin %88’i ya iflas etti, ya satın alındı ya da halen işine devam etmesine rağmen artık en iyiler arasında değil. Listenin kalan büyük çoğunluğu ise 50’li yıllarda var olmayan, ve oldukça genç olan şirketler. Standard & Poor’s 500 Endeksi’ne baktığımızda ise 50’li yıllarda listede olan şirketlerin ortalama yaşının 60 iken, 80’li yıllarda 25’lere, günümüzde ise 18’in altına düştüğünü görüyoruz. Hatta 2026’da listedeki şirketlerin ortalama yaşının 14 olacağı öngörülüyor. 

 

Peki önümüzdeki yıllarda varoluş mücadelesinde daha da zorlanacakları öngörülen kurumsal şirketler, yabancısı oldukları bu hızla dönüşen dünyaya nasıl adapte olacaklar?

 

7 Mart günü Challenge-U Meetup’larının ikincisi olan ve kadınlar gününe özel planlanan etkinlikte Farplas İnovasyon Direktörü İffet İyigün Meydanlı’yı konuşmacı olarak bulundu. İffet Hanım, kurumsal girişimcilik üzerine umut verici konuşmasında Arçelik’te yürüttüğü Turning Technologies into Business ve Farplas’ta yürütmekte olduğu kurum içi girişimcilik programlarını aktardı. Ülkemizde girişimciliği destekleyen kuluçka merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, üniversiteler, vakıflar, hibe ve destek programları gibi oluşumlar girişimciliğin dünyadaki trendini yakalamak için ne yazık ki yeterli değil. Hele ki kurumsal bir kariyere sahip olan beyaz yakalı çalışanın aklında türlü fikirler olsa bile öncelikle konfor alanını terk etmeyi istememesinden, ayrıca girişimcilik hakkında pratik bilgiye sahip olmamasından dolayı girişimci olamadığı konusunda hemfikirdik. İffet Hanım bu zorlukları kurum içi girişimcilik programları ile çalışanların fikirlerini ürüne dönüştürebildikleri yarışma da içeren bir eğitim programı ile aştıklarından, bu sayede başarılı olan girişimlerin ortaya çıktığından bahsetti. Pazarlama, proje yönetimi, işletme, temel muhasebe gibi konuların detaylandırıldığı, projelerin oluşturulmasında mentörlük desteği sağlandığı program adeta bir kuluçka merkezi gibi düşünülmüş. Programa katılmak isteyenlerden multidisipliner gruplar oluşturulup, iç süreç iyileştirme, yeni iş modeli ya da yeni ürün alanlarında proje üretmeleri beklenmiş. Program sonunda ise bir etkinlik içerisinde bir kitlesel fonlama oyunu oynanarak hem başarılı projelerin seçilmesi hem de seçilen projelerin uygulamaya geçirilmesi sağlanmış. 

 

Peki sorularınızı duyar gibiyim, gün içerisinde yetiştiremediğim tonlarca işin arasında nasıl apayrı ve oldukça zaman alacak bir proje yaratmaya zaman ayırabilmişler ki? İşte burada kurumun sağladığı olanakların bir diğerine değinmek gerekiyor: proje için gerekli olan zamanın yarısının kurum tarafından karşılanıyor olması. Program katılımcıları, projelerine ayıracakları örneğin, haftalık 20 saatlik eforun 10 saatini kendi mesai saatleri içerisinde kullanabilmiş. Program süresince sağlanan eğitim, mentörlük, güven gibi bir çok faktörün yanısıra mesai saatleri içerisinden verilen bu saatler de ayrıca teşvik edici.

 

Girişimcilik ekosistemini geliştirmek için kurumların da harekete geçmesi ülkemiz için umut verici gelişmelerden. Hatta yine yakın zamanda katıldığım toplantılardan birinde Borusan Lojistik’in kurum içi girişimcilik programını da dinleme fırsatı bulmuştum. 

 

Challenge-U'nun daha fazla şirketin girişimcilik ekosistemini geliştirmesini umut ederek; iham verici sunumu ve sohbeti için İffet İyigün Meydanlı’ya, mekan sponsorluğu için de iyzico’ya tekrar teşekkür ediyoruz.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

What's important

Kurum içi girişimcilik, challenge-U MeetUp

April 5, 2018

1/4
Please reload

Latest Posts

February 26, 2018

February 8, 2018

January 26, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Follow us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square