© 2017-2018 by bind-U

  • Facebook Basic Black
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black
0 (212) 912 46 38

Kaos Kuramı ve Özyönetim - Complexity theory and self organization

Kaosu yönetip inovatif olabilmek için

Günümüz iş dünyasında çoğu kez farkında olmayarak, her şeyin belirli olmasını isterken ve tanımların peşinde koşarken kendimize yarattığımız bürokrasilerin içinde kayboluyoruz. Tüm bu belirleme çabası belirsizliğin kural olduğu iklimlerde boşa bir uğraşa ve yanıltıcı kabullenişlere yol açabiliyor. Eğitim, bu alışılmışlıklardan kurtarılmış, belirsizliklerle kendi anladığı dille mücadele edebilen etkin geribildirim sistemleri ve iletişim yöntemlerini geliştirmiş liderlik anlayışları geliştirerek kendi kendini düzenleyen sistemler oluşturabilecek yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlar.

 

Eğitim içeriği:

  • ‘Haberna’nın ideal konuşma durumu’ (Habermas’s ‘ideal speech situation) ve getirdiği farkındalıklar

  • Kaos Kuramı (Complexity theory) ve temel bileşenleri

  • Otonom bir şekilde (Self organization) kendini yöneten sistemler için liderlik ve gerekli örgüt ikliminin geliştirilmesi

  • Haberna’nın geçerlilik iddiaları ve örgütsel yansımaları

  • Kendiliğindenlik için doğru iletişim  

yaratıcılık ve bereket alanı

Neden binduZONE?