© 2017-2018 by bind-U

 • Facebook Basic Black
 • LinkedIn Basic Black
 • Twitter Basic Black
0 (212) 912 46 38

Bir Scrum Master’ın ilk günü, ilk sprinti, ilk 4 ayı ve ilk yılı

Scrum Master’ın görünmeyen yüzü

Scrum Master olarak ekip ile iletişiminizi ve işin yapılış şeklini pratik olarak deneyimlemek ve hangi aşamalardan geçeceğinizi önceden öğrenmek veya etkinliğinizi arttırmak mı istiyorsunuz? Gelin bu serüvene sizinle birlikte çıkalım ve farkındalığımızı arttıralım.

 

Eğitimin Faydaları: Scrum eğitimlerinde genelde Scrum Master rolünden bahsedilir ve ne yapması gerektiği anlatılır ancak bunları nasıl yapabileceğinden çok fazla bahsedilmez. Biz bu eğitimde nasılların üzerinde durarak, rolün içselleştirilmesi için geçeceği aşamalardan bahsedecek ve çeşitli egzersizler/oyunlar ile takımı nasıl motive edip zafere ulaştırabileceğini anlatacağız.

 

Eğitim içeriği:

 • Agile temelleri tetikleyicileri
  Agile Manifesto ve prensipleri
  Scrum prensipleri

 • Scrum tanımı ve Scrum Master rolü

 • Takım ile tanışma ve kaynaşma yöntemleri (güven ve takım uyumu çalışmaları)

 • Hizmetkar liderlik (Servant leadership) modeli

 • Scrum rituellerinde Scrum Master rolü ve etkinliği

  • Takım içi güven oluşturma egzersizleri

  • Takım motivasyonu ve sürekliliğini sağlama

  • Takım özgüveni ve bilgi birikimini arttırma

  • Yaratıcılığı güdümleyebilme

  • Etkin problem çözme

  • Güven eksikliği (Absence of trust)

  • Çatışma korkusu (Fear of conflict)

  • Bağlanma eksikliği (Lack of commitment)

  • Sorumluluktan kaçınma (avoidance of accountability)

  • Sonucun ihmali (inattention to results)

 • Takım olgunluğu ve çatışma yönetimi uygulamaları (Achieving to high performing team

Kimler katılmalı: Agile yönetim yapan veya yapmaya başlamak isteyen ve takım oluşturma ve yönetme konusunda pratik uygulamaları merak eden organizasyon ve takımlara yöneliktir.

yaratıcılık ve bereket alanı

Neden binduZONE?