© 2017-2018 by bind-U

 • Facebook Basic Black
 • LinkedIn Basic Black
 • Twitter Basic Black
0 (212) 912 46 38

Liderlik Yetkinlikleri Geliştirme Programı

Liderlik yeniden tanımlanıyor

Etkili liderlik, kişiler arası dinamikleri anlamayı ve yönetebilmeyi, algı ve kültür farkındalığı ile takipçilerin iç süreçlerini fark edebilmeyi,  onları etkileyebilecek ve harekete geçirebilecek motivasyon bileşenlerini oluşturabilmeyi, etkili iletişim ve doğru beden dili kullanımını, büyük resmi görebilmeyi ve kendi süreçlerini algılayabilmeyi gerektirir. Eğitim, bunun için gerekli olan iletişim, algı ve kültür farkındalığı, stratejik yönetim, motivasyon, ikna becerisi, beden dili, özfarkındalık, duygusal zeka gibi konularda yetkinliğinizi arttırmayı hedefler.

Eğitim içeriği:

 • Kendi motivasyon süreçlerini fark etme

 • İç motivasyon oluşturabilme sanatı

 • Lider ve diğerleri

 • Modern liderlik yaklaşımlarını anlama

 • Stres Yönetimi

 • Etkili beden dili kullanımı

 • Başkalarının vucut dilini etkin anlama için referans çerçevesi eksersizleri

 • Etkili konuşma, topluluk önünde konuşma ve hitap yetkinliği

 • İkna teknikleri

 • Etkili dinleme

 • Psikolojik sınırlarımızın farkına varma ve aşabilme yetisi

 • Kişiler arası dinamikleri anlama yönetme yetkinliği

 • Çatışma yönetimi, müzakere becerileri,

 • İmaj yönetimi ve politik yetkinlik

 • Duygusal zeka

 • Kurum kültürü ve iklimi

 • Resmin bütününü görebilme, strateji geliştirme ve çevresel farkındalık

 • Değişim yönetimi

 • Analitik Karar Verme ve Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri

 • Zaman yönetimi

yaratıcılık ve bereket alanı

Neden binduZONE?