© 2017-2018 by bind-U

 • Facebook Basic Black
 • LinkedIn Basic Black
 • Twitter Basic Black
0 (212) 912 46 38

İşyerinde Davranışı ve Kişiler Arası Dinamikleri Anlamak ve Yönetebilmek

Tükenmişlik sendromu, mobbing, işkolklik ...

Katılımcıların işyerindeki insan davranışlarını ve tutumlarını anlama, nedenselliklerini analiz edebilme ve yönetebilme yetisi kazanabilmesi için gereken teorik ve pratik altyapıyı sunmayı hedefler.

Eğitim İçeriği:

 • İşyerinde Karşılaşılan Davranış ve Tutumların Kökeni ve Nedenleri

 • Davranış ve Tutum Geliştirme ve Yönetme Sanatı

 • İş Yerinde Temel Tutum ve Davranışlar

 • Kişilik, Çevre ve Kültürün Davranış ve Tutum Üzerindeki Etkisi

 • İş Yerindeki Temek Dinamiklerin (Güven, Örgütsel Adalet Algısı, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, İşe Adanma, İşe tutkunluk, İşkoliklik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İş Aile Çatışması, Stres, Mobbing, Tükenmişlik, Psikolojik Sermaye vb.) Motivasyon ve Liderlik Stilleri Yaklaşımı ile Ele Alınması

 • İş yerinde İstenen ve İstenmeyen Davranış ve Tutumlar (bu davranış ve tutumların öncülleri ve çıktıları, metriklere yansıması)

 • Takım Dinamikleri ve Yönetimi

 • Davranış ve Tutumlara Liderlik Etmek

yaratıcılık ve bereket alanı

Neden binduZONE?