© 2017-2018 by bind-U

  • Facebook Basic Black
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black
0 (212) 912 46 38

Harekete Geçirmek - Energizing people

Sürekli istekli ve enerjik takımlar

İş yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak kadar kendini işine kaptıran, sürekli istekli ve enerjik bir şekilde iş amaçlarının peşinde koşan, İşine adanmış ve işiyle özdeşleşmiş, hareke geçmek için hazır olan ve yerinde duramayan çalışanlar ve bu çalışanlardan oluşan takımlar.

İşte bu sizde varsa başka şeylere çok da ihtiyacınız yok.

Eğitim çalışanların tutumlarını keşfedebilen ve okuyabilen ve onları enerjik birer dinamoya çevirebilecek süreçleri kurgulayabilen liderlik yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlar.

Eğitim içeriği:

  • Engagement (işe tutkunluk) Yaratabilen Liderler

  • Enerjinin Temelindeki Gereklilikler: Güven, Örgütsel Adalet Algısı, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, İşe Adanma, İşe tutkunluk, Psikolojik Sermaye vb. Kavramların Motivasyon ve Liderlik Stilleri Yaklaşımı ile Ele Alınması

  • İş yerinde İstenen Davranış ve Tutumlar (bu davranış ve tutumların öncülleri ve çıktıları, metriklere yansıması)

  • Duygusal Zeka ve Empati

  • Örgütlerde Tutum ve Davranış Geliştirme

  • Takım Dinamikleri ve Yönetimi

yaratıcılık ve bereket alanı

Neden binduZONE?