© 2017-2018 by bind-U

 • Facebook Basic Black
 • LinkedIn Basic Black
 • Twitter Basic Black
0 (212) 912 46 38

Ego Başa Bela

...

Eğitim, katılımcıların kendi iç süreçlerini, ihtiyaçlarını, duygularını ve başkalarının duygularını fark etme, algılama ve etkileyebilme yetileri geliştirmeyi ve bu yetenekleri daha etkili iletişim ve kişilerarası ilişkiler yaratabilme adına kullanabilmelerini amaçlar.

Eğitimin içeriği:

 • Ego kavramı ve Psikanaliz

 • Sosyal ve Psikolojik İhtiyaçlar ve Ego

 • Övülme, Taktir Edilme, Kabul görme ve Duygusallık İhtiyaçları ve Doyurma Yöntemleri

 • Zeka Türlerinin Ayrımı

 • Duygusal Zeka Kavramının Yapısı

 • Duygusal Zekanın Boyutları

 • Kendi Duygularının Farkına Varmak

 • Kendi Duygularını Yönetmek

 • Başkalarının Duygularını Anlamak

 • Başkalarının Duygularını Etkilemek

 • Duygusal Zeka ve Kişilerarası İletişim

 • Empati Kavramını Benzer Kavramlardan Ayırma

 • Empatik Dinleme

 • Duygusal Zeka Gelişimi İçin Çalışmalar Ve Öneriler

Eğitime Kimler Katılmalı: Özellikle duygusal zekanın ve empati kurma becerisinin yüksek önem taşıdığı, yoğun kişiler arası ilişkilerin ve yoğun duyguların yaşandığı servis sektörlerinde çalışan bireyler.

yaratıcılık ve bereket alanı

Neden binduZONE?