© 2017-2018 by bind-U

 • Facebook Basic Black
 • LinkedIn Basic Black
 • Twitter Basic Black
0 (212) 912 46 38

Agile Ebeveyn

Kendi kararlarını kendileri gerçekleştiren bireyler için

İşbirlikçi yaklaşımın ve yaratıcılığın temelleri ailede atılmaktadır. Çocuğun görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi, ve bunlar ile ilgilenirken kuralların olması gerektiği bilinci ışığında yaratıcı kalabilmesi ve kişisel gelişimini ilerletebilmesi için aile dayanışması gerekmektedir.

 

Eğitimin amacı: Sürekli iletişim ve iyileştirme yöntemleri ile çocuğunuz ile birlikte hareket edip kendi kendine öğrenebilen, kurallarını koyabilen ve aynı zamanda yaratıcılığını koruyabilen sağlıklı bireyler yetiştirebileceksiniz.

 

Eğitimin içeriği:

 • Agile tarihçesi ve kökenleri

 • Lean kavramı ve aile ilişkisi

 • Agile ebeveyn manifestosu ve prensipleri

 • Aile toplantılarının kurgulanması

 • Kendi kendine öğrenen sistemlerin (complex learning systems) aileye uyarlanması

 • Aile kurallarının çıkarılması

 • Örnek ebeveyn olma (Community of practices)

 • Aile öncelik listelerinin oluşturulması ve ceza kavramı

 • Kanban ile görselleştirme ve WIP limit

 • Sürekli iyileştirme ve problem çözme tekniklerinin aileye uyarlanması

yaratıcılık ve bereket alanı

Neden binduZONE?