© 2017-2018 by bind-U

 • Facebook Basic Black
 • LinkedIn Basic Black
 • Twitter Basic Black
0 (212) 912 46 38

Agile Öğretmen

Agile sınıfların belkemiği olan değerli öğretmenlerimizin eğitimine ayrıca önem veriyoruz.  Vereceğimiz eğitimler sonrasında, işbirlikçi çalışma, kendi kendine organize olabilme ve öğrenme, yaratıcılığı kullanabilme temellerini öğretecek olan öğretmenlerimizi birer öğrenci koçu olarak düşünüyor ve agile sınıfların yayıcısı ve savunucusu olmalarını hedefliyoruz.  


İlk öğretim ve lise düzeyinde okulların öğretmenlerine verilecek bu eğitimler ile öğretmenlerimiz özdisipline sahip, kendi kurallarını kendileri koyan ve kendi seçimleri sonrasında yanlışlarını görebilen ve düzeltebilen, yaratıcı ve sonuç odaklı bireyler yetiştirmeye hazır olacaklar.

 

Eğitimin içeriği:

 • Agile tarihçesi ve kökenleri

 • Lean prensipleri ve okul ilişkisi

  • Öğrenme zamanı iyileştirme ve hızlanma (Eliminate waste)

  • Bütünü görebilme (Optimize the whole)

  • Kendi kendine öğrenen organizasyon (Learn constantly)

  • Yaratıcılık, hata yapma, düzeltme döngüsü oturtma (Fail fast and learn early)

  • İletişim ve işbirlikçi çalışma (Engage everyone)

  • Sürekli iyileştirme (Keep getting better)

 • Agile okul manifestosu ve prensipleri

  • Agile öğretmen

  • Agile öğretmen tanımı ve öğrenci koçluğu rolü

  • Öğrenciler ile tanışma ve kaynaşma yöntemleri (güven ve öğrenci uyumu çalışmaları)

  • Hizmetkar liderlik (Servant leadership) modeli

  • Agile rituellerinde Agile öğretmen rolü ve etkinliği

   • Sınıf  içi güven oluşturma egzersizleri

   • Sınıf motivasyonu ve sürekliliğini sağlama

   • Sınıf özgüveni ve bilgi birikimini arttırma

   • Yaratıcılığı güdümleyebilme

   • Etkin problem çözme

  • Agile öğretmen, öğrenci, ebeveyn rolleri

 • Agile çalışma ortamı araçları ve kurguları

  • Kanban board ile görselleştirme ve WIP limit

  • Agile okul toplantı rituelleri

  • Öğrenci portfolyoları oluşturmak (Creative/Reflective blog)

  • Öğrendiklerini öğretme (Community of practices)

  • Derinlemesine öğrenme ve level atlama (Level-up)

yaratıcılık ve bereket alanı

Neden binduZONE?