© 2017-2018 by bind-U

  • Facebook Basic Black
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black
0 (212) 912 46 38

Agile Yönetim Yetkinliği ve Kurum Kültürü

Yeni liderlik sistemi ile kendi kendine gelişebilen ve iyileşebilen kurumlar için

Yönetim Ve Liderlik Yetkinlikleri Geliştirme Programı

Liderlik yeniden tanımlanıyor

Mini-MBA Eğitimi

........

Bağımlılık Yaratan Ürünler (Hooked Model)

Kullanıcının bırakamadığı ürünler yaratmak için

Eğiticinin Eğitimi

Kurumsal gelişimin anahtarı

   Bir Scrum Master’ın İlk Günü,   İlk Sprinti, İlk 4 Ayı ve İlk Yılı

Scrum Master’ın görünmeyen yüzü

Bir Agile Takım Üyesinin İlk Günü,  İlk Sprinti, İlk 4 Ayı ve İlk Yılı

Enerjik ve yaratıcı takımlar

Stress Yönetimi

Kaliteli iş ve yaşam için

Zamanını Yönet,

Hayatını Yönet

Hayat ve iş dengesini kurup, daha kısa sürede  daha fazla değer üretebilmek için

Energizing People

Sürekli istekli ve enerjik takımlar

Duygusal Zeka ve Empati

Duyguları anlama ve yönetme gücü

Etkili İletişim ve Sunum Becerileri

Etkileyici iletişim ve sürükleyici sunumlar için

Extreme Programming (XP)

Güçlü, birbirine güvenen takımlar ve kaliteli ürünler için

Lean (Yalın)

Liderlik ve Yönetim

Değer üretmeyenler dışarı, yaratıcılık içeri

Noestimation

Geçmiş veri kullanımı ile zamanı öngörebilme ve daha doğru raporlar

Takım Olgunluğu ve Çatışma Yönetimi

Yapıcı ve yaratıcı iletişim ve takım ruhu oluşturmak için

İş yerinde Davranışı ve Kişiler Arası Dinamikleri Anlamak ve Yönetebilmek

Davranış ve tutumlara liderlik etmek için

 Beden Dilini Anlama ve Etkili  İletişim ve İmaj İçin Kullanma

İçsel bir keşif yolculuğu

Agile Liderlik -

Yeni Nesil Yönetici

Management 3.0 ile yeni liderler keşfedecek liderler için

Etkin organizasyon, program, portfolyo yonetimi

Büyük ölçekli organizasyonlar için Agile

- KISS - 

Keep It Simple Stupid

Girişimci ruhuna sahip takımlar ve ürün pazarı oluşturmak için

Psikodrama ile Agile Rol Değişimi

Birbirimizin gözünden görebilmek için

   Bir Product Owner’ın İlk Günü,   İlk Sprinti, İlk 4 Ayı ve İlk Yılı

Product Owner’ın görünmeyen yüzü

İyileşme lokomotifini oluşturmak ve çabuk karar alabilmek için

Etkin Retrospektif Yöntemleri

Nefesini Yönet,

Stresini Yönet

Birlikte stresin kökenine inelim ve olumlayalım

Zihnini Serbest Bırak,  Yaratıcılığa Yer Aç

İçinizdeki yaratıcı bilgeyi bulmak için

Ürünün Utkusu ve

Geliştiricinin Tutkusu

Sürekli inovasyon ve ürün gelişimi için

Egomuza içsel yolculuk

Ego Başa Bela

Agile Toplantı Yönetimi

Toplantılarda zaman kaybetmeden

etkili sonuçlar alabilmek için

Scrum

İnsan kaynakları, satış, pazarlama ve yazılım ekipleri için etkin yönetim

KANBAN

İnsan kaynakları, satış, pazarlama ve operasyon ekiplerinde iş akışının kesintisiz bir şekilde hızlanarak sonsuza kadar devam etmesi için

Agile Temelleri (Fundamentals)

Uygun yönetim biçimini belirlemek ve yetkinlik ve etkinlik arttırmak için

Takımların Temel Sorunlarına Çözümler

Yüksek performanslı 

yaratıcı takımlara ulaşmak için

Kaos Kuramı ve Özyönetim

Karmaşayı yönetebilmek için

Çalışanlar için Tiyatro ve Drama Programı

Eğlenerek, kişisel ve profesyonel gelişim için